Важни моменти и грешки, които да бъдат избягвани при предоставяне на информация от платците на доходи на физически лица със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Срокът за подаване на информацията от Справката по чл. 73 ал. 1 за 2019 г. е 28 февруари 2020 г. Обърнете внимание, 28.02, а не краят на м. февруари, който тази година има 29 дни.

Данните, които постъпват в НАП с тази справка са много важни, както за осъществяване на контролните действия във връзка с правилното деклариране на доходите от физическите лица, а така също и за предварителното попълване на годишните данъчни декларации на тези лица.
Предвид това, платците на доходите, които подават информацията следва да бъдат изключително внимателни при попълването на данните, а в случаите на извършване на корекции в така предоставената информация по тяхна инициатива своевременно да уведомяват физическите лица за направените промени.

Ето защо решихме да обобщим кои са важните моменти и грешки, които да бъдат избягвани при предоставяне на информация от платците на доходи на физически лица със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Гост-автор: Евгения Попова, данъчен експерт

 

Влез в ZnamKak.com и прочети:


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация