Брак на продукция поради изтекъл срок на годност - данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС

Как се следва да се третира бракът на продукция поради изтекъл срок на годност ? Данъчно признат разход ли е за производителя и приложим ли е специалният ред за третиране брака на материални запаси заложен в чл. 28, ал. 3, т. 3 от ЗКПО?

Приложим ли е чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС, т.е. производителят да не прави корекция по чл. 79 в случай на брак поради изтичане срока на годност?

Влез и прочети! 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация