Брак на материални запаси поради изтекъл срок на годност

В тази статия сме обобщили:

1. Какво е данъчното третиране на разходите за брак на материални запаси поради изтекъл срок на годност по реда на ЗКПО?

2. Приложима ли е разпоредбата на чл. 80, ал. 2 т. 5 от ЗДДС?

 

Влез и прочети ! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация