Болнични по две и повече правоотношения/основания

В тази статия ще прочеш :

колко болнични листове следва да се издадат на лице, което работи при различни работодатели 
- колко болнични листове следва да се издадат на лице , което работи при повече от едно правоотношение при един работодател
- какви особености има при попълването на Приложение 9/Приложение 10

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация