Болнични по време на платен годишен отпуск и платен годишен отпуск по време на болнични

В тази статия сме обобщили:

  • Прекъсва ли се платеният отпуск с отпуск за временна нетрудоспособност ?
  • Автоматично ли се ползва остатъкът след приключването на болничния ?
  • Може ли по време на болничен да се ползва платен годишен отпуск?
  • Как следва да се подаде Приложение 9?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация