Болничен при подадено предизвестие за напускане

В тази статия сме обобщили:

  • удължава ли срокът на предизвестието болничния по време на това предизвестие за напускане
  • кои са особеностите при попълване на Приложение №9
  • за какъв период се изплаща обезщетението за временна нетрудоспособност
  • може ли лицето ако е в болничен и правоотношението е прекратено да започне нова работа

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация