Болничен за общо заболяване преди 45-я ден преди майчинство

Много често на бъдещата майка се налага да излезе в болничен дни или месеци преди първия болничен от 45 дни преди бременност и майчинство. И тогава възниква един въпрос:

Как ще се отрази този болничен върху размера на обезщетението за бременност и раждане

В тази статия ще прочеш как се определя сумата на обезщетението за беременност и раждане и влияе ли сумата на обезщетението за общо заболяване върху нея

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация