Болничен без 6 месечен осигурителен стаж

В тази статия ще научиш:

Как следва да се подаде Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 НПОПДОО когато:

- лицето няма необходимия 6 месечен осигурителен стаж

- лицето го придобива през периода на  болничния лист

- в кои случаи за изплащане на обезщетението за временна нетрудоспособност не се изисква 6 месечен осигурителн стаж

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация