Авансово ползване на данъчните облекчения и годишно преизчисляване на ДОД от работодателя

Как следва работодателят да изчисли полагаемия годишен данък, когато работникът е ползвал данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания авансово през годината ?

Проиграхме два примера.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъчни облекчения