Какво ново написахме

» Ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по ЗДДФЛ, независимо от определения в експертното решение срок
» Данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ въз основа на издаден от чужди власти документ
» Какво сме приготвили през декември
» Право на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания в случаите на развод
» Ползване на данъчни облекчения за деца при работодател при попълнено перо 6.2 от декларацията
» Промяна в стойностите на ДА. Прекъсване и възобновяване на амортизациите - казус
» Ред за отлагане на платен годишен отпуск
» Данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023
» Прилагане на чл. 123, ал. 10 ЗДДС при отпуснати заеми към физически лица – акционери, имащи несъществено участие в капитала
» Прилагане на чл. 123, ал. 10 ЗДДС при предоставени потребителски кредити на служители на дружеството

Изберете категория