Какво ново написахме

» Документи за получаване на 50% от обезщетението при неизползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст -чл. 53г КСО в сила от 01.07.2018
» Документи при прехвърляне на майчинството от осиновителката или осиновителя, когато сами са осиновили детето след 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - чл. 53в ал.3 КСО, в сила от 01.07.2018
» Документи при прехвърляне на майчинството от осиновителката след 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - чл. 53в ал.3 КСО, в сила от 01.07.2018
» Документи за майчинство при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни- чл.53в ал.1 КСО- в сила от 01.07.2018
» Документи за 15-дневен отпуск на осиновител на дете до 5 години - чл 53в ал.2 КСО- в сила от 01.07.2018
» Изчисляване на полагаемия отпуск когато лицето придобива това право през годината
» Кога се ползва платеният годишен отпуск?
» Осигуряване на граждани от трети държави: Специфични ситуации
» Осигуряване на граждани от трети държави: Втора стъпка: Определяне на приложимото осигурително законодателство
» Осигуряване на граждани от трети държави: Първа стъпка- преценка дали се прилага двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност

Изберете категория